Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 8/2019
DATA PUBLIKACJI: 25.11.2019
ZAMAWIAJĄCY – WNIOSKODAWCA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – SPORTOWE “BAJKOWY RAJ” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MAREK TARASIUK
UL. PANA TADEUSZA 7, 21-400 ŁUKÓW
TEL. 507 100 104
NIP: 8251417109
TERMIN SKŁADANIA OFERT
DO DNIA 03.12.2019 R. GODZ. 16.00
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – SPORTOWE “BAJKOWY RAJ” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MAREK TARASIUK
UL. PANA TADEUSZA 7, 21-400 ŁUKÓW
SPOSÓB SKŁADANIA OFERTPISEMNIE: W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
OSOBA DO KONTAKTUMAREK TARASIUK
TEL. 507 100 104
E-MAIL: MAREK.TARASIUK@WP.PL
OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z ZAKRESU HIPOTERAPII.PLIKI DO POBRANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3
Zapytanie ofertowe nr 7/2019
DATA PUBLIKACJI: 23.08.2019
ZAMAWIAJĄCY – WNIOSKODAWCA
NIE
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – SPORTOWE “BAJKOWY RAJ” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MAREK TARASIUK
UL. PANA TADEUSZA 7, 21-400 ŁUKÓW
TEL. 507 100 104
NIP: 8251417109
TERMIN SKŁADANIA OFERT
DO DNIA 02.09.2019 R. GODZ. 16.00
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO NIE
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – SPORTOWE “BAJKOWY RAJ” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MAREK TARASIUK
UL. PANA TADEUSZA 7, 21-400 ŁUKÓW
SPOSÓB SKŁADANIA OFERTPISEMNIE: W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
OSOBA DO KONTAKTUMAREK TARASIUK
TEL. 507 100 104
E-MAIL: MAREK.TARASIUK@WP.PL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I EDUKACYJNYCH W PRZEDSZKOLU ORAZ WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA.
PLIKI DO POBRANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019
ZAŁĄCZNIKI NR 1,2,3
Zapytanie ofertowe nr 4/2019
DATA PUBLIKACJI: 19.08.2019
ZAMAWIAJĄCY – WNIOSKODAWCA
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – SPORTOWE “BAJKOWY RAJ” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MAREK TARASIUK
UL. PANA TADEUSZA 7, 21-400 ŁUKÓW
TEL. 507 100 104
NIP: 8251417109
TERMIN SKŁADANIA OFERT

DO DNIA 27.08.2019 R. GODZ. 16.00
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – SPORTOWE “BAJKOWY RAJ” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MAREK TARASIUK
UL. PANA TADEUSZA 7, 21-400 ŁUKÓW
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
PISEMNIE: W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO

OSOBA DO KONTAKTU

MAREK TARASIUK
TEL. 507 100 104
E-MAIL: MAREK.TARASIUK@WP.PL
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST ZAKUP ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW.
PLIKI DO POBRANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3
ZAŁĄCZNIK NR 4
Zapytanie ofertowe nr 3/2019
DATA PUBLIKACJI: 08.08.2019
ZAMAWIAJĄCY – WNIOSKODAWCANIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – SPORTOWE “BAJKOWY RAJ” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MAREK TARASIUK
UL. PANA TADEUSZA 7, 21-400 ŁUKÓW
TEL. 507 100 104
NIP: 8251417109
TERMIN SKŁADANIA OFERT
DO DNIA 16.08.2019 R. GODZ. 16.00
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGONIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – SPORTOWE “BAJKOWY RAJ” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MAREK TARASIUK
UL. PANA TADEUSZA 7, 21-400 ŁUKÓWSPOSÓB SKŁADANIA OFERT
PISEMNIE: W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGOOSOBA DO KONTAKTU
MAREK TARASIUK
TEL. 507 100 104
E-MAIL: MAREK.TARASIUK@WP.PL
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST ZAKUP SCHODOŁAZU.
PLIKI DO POBRANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3
ZAŁĄCZNIK NR 4
Zapytanie ofertowe nr 2/2019
DATA PUBLIKACJI: 02.08.2019

ZAMAWIAJĄCY – WNIOSKODAWCA
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – SPORTOWE “BAJKOWY RAJ” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MAREK TARASIUK
UL. PANA TADEUSZA 7, 21-400 ŁUKÓW
TEL. 507 100 104
NIP: 8251417109
TERMIN SKŁADANIA OFERT
DO DNIA 12.08.2019 R. GODZ. 16.00
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGONIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – SPORTOWE “BAJKOWY RAJ” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MAREK TARASIUK
UL. PANA TADEUSZA 7, 21-400 ŁUKÓW
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
PISEMNIE: W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
OSOBA DO KONTAKTU
MAREK TARASIUK
TEL. 507 100 104
E-MAIL: MAREK.TARASIUK@WP.PL
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST ZAKUP URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA.
PLIKI DO POBRANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3
ZAŁĄCZNIK NR 4
Zapytanie ofertowe nr 1/2019
DATA PUBLIKACJI: 23.07.2019
ZAMAWIAJĄCY – WNIOSKODAWCA
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – SPORTOWE “BAJKOWY RAJ” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MAREK TARASIUK
UL. PANA TADEUSZA 7, 21-400 ŁUKÓW
TEL. 507 100 104
NIP: 8251417109
TERMIN SKŁADANIA OFERTDO DNIA 30.07.2019 R.
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – SPORTOWE “BAJKOWY RAJ” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MAREK TARASIUK
UL. BOLESŁAWA PRUSA 3A, 21-400 ŁUKÓW
SPOSÓB SKŁADANIA OFERTPISEMNIE: W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
ELEKTRONICZNIE: NA ADRES E-MAIL MAREK.TARASIUK@WP.PL
OSOBA DO KONTAKTU
MAREK TARASIUK
TEL. 507 100 104
E-MAIL: MAREK.TARASIUK@WP.PL
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH I EDUKACYJNYCH W PRZEDSZKOLU ORAZ WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA.
PLIKI DO POBRANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019
ZAŁĄCZNIKI NR 1,2,3