Kadra

Nie ustajemy w dążeniach, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój

Do pracy z dziećmi podchodzą z pasją bezustannie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków. Nasi pracownicy nie ustają w dążeniach, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój wychowawczy, edukacyjny i społeczny. Każdego dnia z głową pełną pomysłów dbają o prawidłowy rozwój oraz wychowanie naszych przedszkolaków. W każdej grupie wiekowej nad edukacją oraz bezpieczeństwem dzieci czuwa dwóch nauczycieli.

Nauczyciele w swojej pracy realizują programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wdrażają nowatorskie programy dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz monitorowania postępów dziecka.

W naszej kadrze nie mogło zabraknąć osoby odpowiedzialnej za czystość i estetykę przedszkola. To Pani, która z ogromną starannością dba o wygląd i czystość każdego pomieszczenia w przedszkolu.

Specjaliści współpracujący z naszym przedszkolem czyli psycholog, logopeda, terapeuta, oraz, rehabilitant którzy wspólnie z naszą kadrą tworzą przyjazne i nowoczesne przedszkole. Są oczywiście odpowiednio do tego przygotowani.

Nad pracą dydaktyczno-wychowawczą całego personelu czuwa Pani Dyrektor dla której Przedszkole `Bajkowy Raj` z Oddziałem Integracyjnym to drugi dom. Dom w którym wszystkie dzieci oraz pracownicy czują się dobrze i bezpiecznie. Jest otwarta na współpracę z kadrą oraz rodzicami. Dba o zapewnienie wysokiej jakości usług oraz zapewnienie najlepszych warunków dla dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola.


Monika Tarasiuk

Dyrektor przedszkola

Zaliczam się do ludzi, który uwielbiają pracować, a jak mówi chińskie przysłowie "Jeśli człowiek wykonuje pracę, którą kocha, nie przepracuje z życiu ani chwili". Kilka lat pracy w Domu Dziecka, Przedszkolu nauczyło mnie czerpania z kontaktu z dziećmi prawdziwej radości i satysfakcji. Z wykształcenia jestem pedagogiem, nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz pedagogiem specjalnym. Ukończyłam Policealne Studium Administracyjno – Handlowe w Warszawie, następnie Studia magisterskie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe wychowanie przedszkolne, liczne szkolenia i kursy w zakresie prowadzenia przedszkola. Od 2013 r kiedy powstał oddział integracyjny w naszym przedszkolu bardzo intensywnie szkolę się odnośnie pracy z dziećmi posiadających deficyty. Ukończyłam Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych oraz z zespołem Aspergera. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Szczecińskiej Collegium Balticum w zakresie Oligofrenopedagogiki kolejne studia Edukacja, wspomaganie i rehabilitacja osób z autyzmem i zesp. Aspergrera, następnie kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Prywatnie jestem mamą Filipa, Marcelka oraz Olusia.

Anna Trochym

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy

Pedagog specjalny w zakresie pedagogiki terapeutycznej. Absolwentka pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie(studia magisterskie).

Stale rozwija swój warsztat pracy pedagogicznej. Uczestniczka w licznych szkoleniach, kursach oraz warsztatach udoskonalających pracę nauczyciela. Między innymi studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki na UPH w Siedlcach oraz z Edukacji elementarnej – wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego.

"Pracę nauczycielki w Przedszkolu „Bajkowy Raj” rozpoczęłam w 2010 roku. Ze spokojem i cierpliwością uważnie staram się obserwować zachowania dzieci i diagnozować ich potrzeby, by móc dostosować do nich odpowiednie środki, metody wychowawcze i rozwijające. Dzięki nim dzieci nabywając wiadomości i umiejętności społeczne. Stają się wrażliwe na potrzeby własne i innych osób, potrafią rozpoznawać i szanują istniejące ograniczenia. A w sytuacjach trudnych starają się zwracać do dorosłych o pomoc."

Aneta Rzymowska-Baran

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczo w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika

Od kilku lat związana z grupą maluchów w przedszkolu „Bajkowy Raj”. Poszerza swoje kwalifikacje o liczne szkolenia oraz studia podyplomowe ze specjalnością Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu

„ Praca z dziećmi daje mi dużo radości. Każdego dnia maluszki zaskakuj mnie nowatorskimi pomysłami. Staram się, aby każdy dzień dziecka spędzony w przedszkolu przyniósł mu wiele radości oraz wpłyną na jego wszechstronny rozwój.”

Paulina Kamecka

Wychowawca, oligofrenopedagog ze specjalnością Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznych w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika

Uczestniczka licznych studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń udoskonalających pracę nauczyciela przedszkola.

„ Przebywanie z dziećmi jest dla mnie odkrywaniem świata na nowo. To one uczą mnie cieszyć się z małych rzeczy. Każdy ich uśmiech utwierdza mnie w przekonaniu, że bycie nauczycielem to droga, którą chcę podążać. Dziecięca wiedza i odwzajemniona relacja to najlepsza nagroda za codzienny wysiłek.”

Beata Rola

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego na kierunku Edukacji wieku dziecięcego.

Kwalifikacje zawodowe poszerzone o studia podyplomowe oraz o szereg szkoleń i kursów pedagogicznych. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

„ Praca z dziećmi jest dla mnie najważniejszym doświadczeniem rozwijającym osobowość. Swoje inspiracje czerpię z licznych szkoleń oraz literatury pedagogicznej. Wsłuchanie się w potrzeby dziecka jest podstawą do efektywnej pracy oraz rozwijania ich zainteresowań ”.

Monika Stolarczyk

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego na kierunku filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską.

„ Bardzo lubię swoja prace. Chętnie pomagam innym. Podpowiadam naszym Milusińskim jak należy zachować się przy stole. Cieszę się, gdy słyszę od dzieci, że jedzenie jest pyszne i bardzo im smakuje. Czuję się doceniona, kiedy ktoś wchodząc do przedszkola mówi: „jak tu ładnie, jak tu czysto.”

Ewa Golec

Nauczyciel germanista, anglista, oligofrenopedagog

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznych w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego na kierunku Filologii ze specjalnością Germanistyka i język angielski

Poszerza swoją wiedzę na studiach podyplomowych w kierunku Edukacji i rewalidacji osób ze spectrum autyzmu

„Uwielbiam pracować z dziećmi, ponieważ cenię w nich ich naturalną otwartość, spontaniczność i ich niezmierzone pokłady energii, które motywują mnie do ciągłego rozwijania się. Nauka obcego języka sprawia, że dzieci poznają kulturę innych krajów, przez co stają się bardziej otwarte na świat.

Marzena Wierzbicka

Opiekunka w grupie dzieci starszych

Absolwentka studiów licencjackich na Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

„ Dobre kontakty z dziećmi przeniosłam na płaszczyznę pracy w przedszkolu. Nowe doświadczenia, które zdobywam obecnie powodują, że motywowanie i zachęcanie swoich podopiecznych do nauki i udziału w zabawach są dla mnie satysfakcjonującą sferą działalności.”

Monika Wołoszka

Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie dzieci młodszych

Doskonali swoje umiejętności pedagogiczne w wewnętrznych szkoleniach dotyczących opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym

„Swoją przygodę pracy z dziećmi rozpoczynam w grupie maluszków, które sprawiają, że uśmiech na mojej Twarzy towarzyszy mi przez cały dzień. Opieka nad dzieckiem poznającym świat od podstaw jest pięknym doświadczeniem rozwijającym własna osobowość”

Weronika Świderska

Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie dzieci młodszych

Uczestniczka wewnętrznych szkoleń poszerzających kwalifikacje pedagogiczne

„ Praca w grupie maluchów jest moim nowym doświadczeniem zawodowym. Zainteresowanie rozwojem dziecka na tle grupy społecznej sprawia, że z zaciekawieniem spoglądam na dzieci, które rozpoczynają swoją drogę w przedszkolu.”

Marta Niedziółka

Psycholog Kliniczny

Psycholog Kliniczny, specjalizuje się w psychologii dziecięcej; ukończyła również studia podyplomowe z Pedagogiki na Politechnice Warszawskiej; Terapię i diagnozę dysleksji rozwojowej na UMCS-ie w Lublinie oraz Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesną interwencję małego dziecka oraz wsparcie w rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

Dodatkowo posiada certyfikat z bajkoterapii, terapii poznawczo-behawioralnej dzieci z ADHD, diagnozy i terapii dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera (bliskie jest jej podejście Teacch w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu) oraz przeszła liczne szkolenia z zakresu wsparcia małego dziecka aby jego rozwój był jak najbardziej harmonijny;

Jej motto to słowa Janusza Korczaka "Dziecko nie jest Twoje- mówił- dziecko jest człowiekiem." Co w codziennej pracy z dziećmi przekłada się na indywidualne i holistyczne podejście do każdego dziecka jak też szersze spojrzenie na potrzeby dzieci i ich trudności. Jak mawia pani Marta „Należy dostosować metodę do dziecka a nie dziecko do metody i zawsze znaleźć przyczynę danego zachowania, bo nic nie dzieje się bez powodu”.

Na terenie przedszkola pani Marta prowadzi obserwacje dzieci, pomaga w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych jak i społecznych. Rodzice chcący zasięgnąć porady pani psycholog mogą umówić się na indywidualne spotkanie na terenie przedszkola, które jest bezpłatne.

Marta Goławska

 • mgr wydział nauczycielski kierunek nauczycielski specjalność rehabilitacja i promocja zdrowia
 • studia  podyplomowe: odnowa biologiczna
 • oligofrenopedagogika i kształcenie specjalne
 • instruktor: z pływania, z gimnastyki , odnowy biologicznej, młodszy ratownik WOPR
 • ukończenie kursów kwalifikacyjnych: masyżysta I, II. III stopnia
 • terapeuta metody HALLIWICK 
 • kursy:
  • Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy W. Sherborne
  • terapia taktylna 
  • wczesne rozpoznawanie zaburzeń z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
  • ortooptyka- podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia, a trudności w szkole (czytanie, pisanie)

Justyna Kucharzak

Nauczyciel i terapeuta z wykształcenia i zamiłowania. Wciąż poszukuje nowych wyzwań, a doba jest stale za krótka. Prywatnie mama dwóch córek, wielbicielka muzyki klasycznej, tajemniczych ruin zamków i  fortów, zgłębiająca tajniki ikonopisania (teoretycznie) i zagadki ludzkiego mózgu (praktycznie).

 • Studia podyplomowe Neurologopedia z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Studia podyplomowe Integracja sensoryczna
 • Studia podyplomowe Logopedia z logorytmiką
 • Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika
 • Studia magisterskie na kierunku Filologia Polska na Wydziale Humanistycznym Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
 •  
 • Kursy
  • terapia behawioralna
  • masaż Shantalla
  • masaż sensoryczny
  • KOLD
  • KORP
  • język migowy (KSS III-go stopnia)
  • terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

Katarzyna Ociesa

Jestem absolwentką fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z dziećmi pracuję od 3 lat. Praca z najmłodszymi daje mi satysfakcję i dużo pozytywnej energii. Jestem osobą wymagająca od innych, jak i od siebie samej, dlatego też chętnie pogłębiam wiedzę w zakresie najnowszych metod fizjoterapeutycznych. Na co dzień dbam o własną sprawność fizyczną, ale lubię też odpłynąć myślami w książkach o tematyce fantasy. Terapia ręki prowadzona przeze mnie to nie tylko zabawa, ale również kompleksowa rehabilitacja.

Kursy i szkolenia:

 • Terapia Ręki (I i II stopień)
 • Tkanki miękkie w pediatrii
 • PNF
 • Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką – studia podyplomowe
 • Kinesiotaping
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Aktualności

Dzień Kobiet (ul. Browarna)

     

Dzień kobiet to szczególny czas, podczas którego wszystkie kobiety Te małe i Te duże powinny czuć się wyjątkowo. W piątek 6 marca na nasze Kobietki będzie czekała miła niespodzianka wykonana przez przedszkolnych mężczyzn.  Dziewczynki będą miały okazję poczuć się jak...

więcej

Walentynki

     

więcej