Rodzicu!

– Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci ZDROWE

bez objawów chorobowych.

– Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający  dziecimają zachować dystans społeczny wynoszący min 2 metry.

– Rodzice zobligowani będą do podpisania oświadczeń , odnośnie zgody na pomiar temperatury (przy wejściu do placówki) oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej dziecka.

– Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych rzeczy – zabawek.

-Podczas drogi do i z placówki dzieci powyżej 4 roku życia muszą być zaopatrzone w maseczki.

– dzieci przyprowadzane i odbierane z placówki tylko w obecności jednego opiekuna ZDROWEGO

-Rodzice powinni zdezynfekować dłonie w wejściu do Przedszkola

– w szatni może znajdować się tylko 2 rodziców w bezpiecznej odległości.

– Dzieci do sal zaprowadza i przyprowadza pracownik przedszkola

– Każdy rodzic winien mieć załażoną maskę ochronną.

– Dzieci po przyjściu do przedszkola będą odesłane  do łazienki w celu umycia rąk.

– Dzieci w obecnej sytuacji w przedszkolu nie myją ząbków, korzystają z ręczników jednorazowych.

– Prosimy koniecznie spakować do przedszkola dobry humor😊

– Rodzice nie mogą wchodzić na dalszą część przedszkola ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce.