Kadra – Bajkowy Raj, ul. Pana Tadeusza
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PEDAGOG SPECJALNY, WYCHOWAWCA

ELŻBIETA OSIŃSKA

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.
Obecnie rozszerzam swoje kwalifikacje o liczne szkolenia oraz studia podyplomowe ze specjalnością Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
„Od zawsze praca z dziećmi sprawia mi wielką satysfakcję. Uwielbiam w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym staram się im pomóc jak tylko potrafię. Każdy dzień dla mnie to wyzwanie, a uśmiech dziecka to największa nagroda.”

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

KAROLINA KĘPKA

Jestem absolwentką studiów magisterskich ukończonych w SGGW w Warszawie, Wydziału Humanistycznego na kierunku Pedagogika oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rewalidacji osób z niepełnoprawnością intelektualną oraz osób z autyzmem i zespołem Aspergera .
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacę poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach.
„Mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że moja praca, to moja pasja. Dostarcza mi dużo radości i satysfakcji, ponieważ nie ma dla mnie nic bardziej niezwykłego, niż krok po kroku obserwować rozwój małego człowieka. Wiedząc, że pierwsze lata życia to fundamentalny okres w życiu dzieci, niezmiernie ważne jest dla mnie, by wspierać je we wszechstronnym rozwoju. Moje szczególne zainteresowania to: techniki pracy z dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne oraz ortooptyka.”

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, GERMANISTA, ANGLISTA, OLIGOFRENOPEDAGOG

EWA GOLEC

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznych w Siedlcach, Wydziale Przyrodniczo- Humanistycznym na kierunku Filologii ze specjalnością Germanistyka i język angielski
Podniosła swoje kwalifikację poprzez studia podyplomowe na kierunkach : Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu oraz Oligofrenopededagogika
„Uwielbiam pracować z dziećmi, ponieważ cenię w nich ich naturalną otwartość, spontaniczność i ich niezmierzone pokłady energii, które motywują mnie do ciągłego rozwijania się. Nauka obcego języka sprawia, że dzieci poznają kulturę innych krajów, przez co stają się bardziej otwarte na świat."

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

EWA GŁUCHOWSKA

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Podlaskiej -Wydział Zarządzania Ukończone studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne oraz Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Jestem osobą otwartą i uśmiechniętą. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i nauczyła mnie patrzeć na świat ich oczami. Uważam, że każde dziecko jest inne i wyjątkowe dlatego towarzysząc im w odkrywaniu świata staram się dać 100% z siebie by każde z nich czuło się dobrze w grupie. Prywatnie jestem mamą trójki wspaniałych dzieci.

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PEDAGOG SPECJALNY,

ANNA TROCHIM

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
Pedagog specjalny w zakresie pedagogiki terapeutycznej. Absolwentka pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie(studia magisterskie). Stale rozwija swój warsztat pracy pedagogicznej. Uczestniczy w licznych szkoleniach, kursach oraz warsztatach udoskonalających pracę nauczyciela. Między innymi studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki na UPH w Siedlcach oraz z Edukacji elementarnej – wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego. "Pracę nauczycielki w Przedszkolu „Bajkowy Raj” rozpoczęłam w 2010 roku. Ze spokojem i cierpliwością uważnie staram się obserwować zachowania dzieci i diagnozować ich potrzeby, by móc dostosować do nich odpowiednie środki, metody wychowawcze i rozwijające. Dzięki nim dzieci nabywają wiadomości i umiejętności społeczne. Stają się wrażliwe na potrzeby własne i innych osób, potrafią rozpoznawać i szanują istniejące ograniczenia. A w sytuacjach trudnych starają się zwracać do dorosłych o pomoc."

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY, PEDAGOG SPECJALNY

GABRIELA KLIMEK

Pedagog specjalny w zakresie rewalidacji i edukacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Absolwentka (I stopnia) pedagogiki społeczno-wychowawczej z resocjalizacją na UPH w Siedlcach.

Kwalifikacje zawodowe poszerzone o studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz szereg szkoleń.

"Praca z dziećmi wymaga nie tylko wielkiej cierpliwości, ale i kreatywności. Cieszę się, że mam możliwości przekazywania swojej wiedzy, jednocześnie ucząc się. Sprawia mi ogromną radość, kiedy zaproponowane przeze mnie zabawy, czy pomysły prac plastycznych spotykają się z aprobatą najmłodszych. Zaangażowanie moich podopiecznych w realizacji wymyślonych przeze mnie zadań przynosi mi ogromną satysfakcję, i nieustannie motywuje do dalszego zaskakiwania dzieci nowymi pomysłami."

FIZJOTERAPEUTKA

KINGA AHMAD

Studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia ukończyłam w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Od momentu rozpoczęcia studiów wiedziałam, że chcę pracować z najmłodszymi, dlatego wybrałam specjalność pediatryczną.
Stale pogłębiam swoją wiedzę. Ukończyłam następujące szkolenia i kursy: -Integracja Sensoryczna, - Kinesiology Taping, -PNF, -Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne , -Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego.
"W 2018 roku zostałam nagrodzona przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Medalem Zygmunta Gilewicza dla Prymusów Wydziałów. Było to ogromne wyróżnienie dla 5 lat moich studiów.
Na terenie przedszkola prowadzę terapię Integracji Sensorycznej oraz fizjoterapię. W swojej pracy kładę nacisk na relację oraz uśmiech dziecka wywołany sensorycznymi doznaniami."

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PEDAGOG WIEKU DZIECIĘCEGO, WYCHOWAWCA

AGNIESZKA GAŁECKA

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika. Poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje o kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe.
„Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji, energii oraz przyjemności. Priorytetem dla mnie jest wszechstronne poznanie dziecka, które jest indywidualnością i wyjątkowe, zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Doceniam ich kreatywność i zaangażowanie, motywuję do samodzielności. Bardzo ważna jest dla mnie atmosfera – staram się, by zawsze była pełna ciepła i szacunku. Uśmiech na twarzy maluszków i czynione przez nich postępy są dla mnie najpiękniejszą nagrodą za wykonywaną pracę.”

FIZJOTERAPEUTKA

KATARZYNA OCIESA

Jestem absolwentką fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z dziećmi pracuję od 3 lat. Praca z najmłodszymi daje mi satysfakcję i dużo pozytywnej energii. Jestem osobą wymagająca od innych, jak i od siebie samej, dlatego też chętnie pogłębiam wiedzę w zakresie najnowszych metod fizjoterapeutycznych. Na co dzień dbam o własną sprawność fizyczną, ale lubię też odpłynąć myślami w książkach o tematyce fantasy. Terapia ręki prowadzona przeze mnie to nie tylko zabawa, ale również kompleksowa rehabilitacja. Kursy i szkolenia: Terapia Ręki (I i II stopień) Tkanki miękkie w pediatrii PNF Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką – studia podyplomowe Kinesiotaping Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

REHABILITANTKA

MARTA GOŁAWSKA

Ukończyła studia magisterskie na wydziale i kierunku nauczycielskim o specjalności rehabilitacja i promocja zdrowa.
Studia podyplomowe:odnowa biologiczna oligofrenopedagogika i kształcenie specjalne
instruktor: z pływania, z gimnastyki , odnowy biologicznej, młodszy ratownik WOPR
ukończenie kursów kwalifikacyjnych: masyżysta I, II. III stopnia, terapeuta metody HALLIWICK
kursy: Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy W. Sherborne, terapia taktylna, wczesne rozpoznawanie zaburzeń z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, ortooptyka- podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia, a trudności w szkole (czytanie, pisanie)

PSYCHOLOG KLINICZNY

MARTA NIEDZIÓŁKA

Psycholog Kliniczny, specjalizuje się w psychologii dziecięcej; ukończyła również studia podyplomowe z Pedagogiki na Politechnice Warszawskiej; Terapię i diagnozę dysleksji rozwojowej na UMCS-ie w Lublinie oraz Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesną interwencję małego dziecka oraz wsparcie w rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
Dodatkowo posiada certyfikat z bajkoterapii, terapii poznawczo-behawioralnej dzieci z ADHD, diagnozy i terapii dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera (bliskie jest jej podejście Teacch w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu) oraz przeszła liczne szkolenia z zakresu wsparcia małego dziecka aby jego rozwój był jak najbardziej harmonijny;
Jej motto to słowa Janusza Korczaka "Dziecko nie jest Twoje- mówił- dziecko jest człowiekiem." Co w codziennej pracy z dziećmi przekłada się na indywidualne i holistyczne podejście do każdego dziecka jak też szersze spojrzenie na potrzeby dzieci i ich trudności. Jak mawia pani Marta „Należy dostosować metodę do dziecka, a nie dziecko do metody i zawsze znaleźć przyczynę danego zachowania, bo nic nie dzieje się bez powodu”. Na terenie przedszkola pani Marta prowadzi obserwacje dzieci, pomaga w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych jak i społecznych. Rodzice chcący zasięgnąć porady pani psycholog mogą umówić się na indywidualne spotkanie na terenie przedszkola, które jest bezpłatne.

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MAGDALENA WIĄCEK

Magister filozofii, nauczyciel języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego, nauczyciel języka angielskiego, lektor, native speaker, certyfikowany interpretator.

Jestem doświadczonym nauczycielem związanym dotychczas z różnymi placówkami oświatowymi na terenie Londynu. Od lat interesuje mnie zjawisko bilingualizmu u dzieci i dorosłych, jestem pasjonatką dwujęzyczności w kontekście mechanizmów nauki języków obcych. Mojej pracy nauczycielskiej przyświeca następujący cytat myśliciela: "Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem."- Konfucjusz


POMOC NAUCZYCIELA

MONIKA NURZYŃSKA

W Przedszkolu „Bajkowy Raj” mam przyjemność pracować od września 2018r. Posiadam wykształcenie średnie. Zależy mi, aby w przedszkolu wszyscy czuli się komfortowo, moim zadaniem jest między innymi dbanie o utrzymanie porządku. Jestem osobą ciepłą i otwartą. Łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi zyskując ich uwagę i sympatię

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WIOLETTA MATYKA

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na kierunku Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W swojej pracy przede wszystkim staram się kierować dobrem dziecka. Łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi jest kluczowa w tym zawodzie. Empatia, wrażliwość, kreatywność, cierpliwość, wytrwałość oraz pozytywne nastawienie. Moją największą pasją jest muzyka. Obcowanie dzieci przedszkolnych z muzyką wpływa na poruszanie wszystkich możliwości poznawczych dziecka, dlatego staram się wdrażać jej jak najwięcej.

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

KAROLINA PUCYK

Absolwentka studiów pedagogicznych I stopnia, ukończonych na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Kontynuuję naukę na tym samym kierunku oraz poszerzam wiedzę na studiach podyplomowych w kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Według mnie współpraca z dzieckiem polega na wprowadzeniu go w nowy, fascynujący świat oraz pobudzeniu do działania i myślenia w sposób kreatywny i nieszablonowy.

POMOC NAUCZYCIELA

JUSTYNA MISZKURKA

Ukończyłam Liceum Pedagogiczne w Siennicy Jestem absolwentką Studium Nauczycielskiego - profil wychowanie przedszkolne Motto mojej pracy : ,Żyć to znaczy pomagać innym Trzeba się troszczyć o cudze szczęście , by samemu być szczęśliwym.' Jestem osobą otwartą i sumienną.Powierzone mi obowiązki staram się wykonywać jak najlepiej. Każdy mały sukces naszych dzieci to dla mnie ogromna radość

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PEDAGOG SPECJALNY W ZAKRESIE PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ I OPIREKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

PAULA MICHALAK

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych w SGGW w Warszawie na kierunku Pedagogika. " Jestem osobą odpowiedzialną, kreatywną i empatyczną. Od zawsze interesowała mnie praca z dziećmi, ich osobowość, rozwój oraz zainteresowanie z jakim poznają otaczający świat. Sama również czerpię od dzieci dużo pozytywnej energii i chęci do dalszego rozwijania samej siebie."