NIE USTAJEMY W DĄŻENIACH, ABY ZAPEWNIĆ DZIECIOM JAK NAJLEPSZY ROZWÓJ

Do pracy z dziećmi podchodzą z pasją bezustannie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków. Nasi pracownicy nie ustają w dążeniach, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój wychowawczy, edukacyjny i społeczny. Każdego dnia z głową pełną pomysłów dbają o prawidłowy rozwój oraz wychowanie naszych przedszkolaków. W każdej grupie wiekowej nad edukacją oraz bezpieczeństwem dzieci czuwa dwóch nauczycieli.

Nauczyciele w swojej pracy realizują programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wdrażają nowatorskie programy dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz monitorowania postępów dziecka.

W naszej kadrze nie mogło zabraknąć osoby odpowiedzialnej za czystość i estetykę przedszkola. To Pani, która z ogromną starannością dba o wygląd i czystość każdego pomieszczenia w przedszkolu.

Specjaliści współpracujący z naszym przedszkolem czyli psycholog, logopeda, terapeuta, oraz, rehabilitant którzy wspólnie z naszą kadrą tworzą przyjazne i nowoczesne przedszkole. Są oczywiście odpowiednio do tego przygotowani.

Nad pracą dydaktyczno-wychowawczą całego personelu czuwa Pani Dyrektor dla której Przedszkole `Bajkowy Raj` z Oddziałem Integracyjnym to drugi dom. Dom w którym wszystkie dzieci oraz pracownicy czują się dobrze i bezpiecznie. Jest otwarta na współpracę z kadrą oraz rodzicami. Dba o zapewnienie wysokiej jakości usług oraz zapewnienie najlepszych warunków dla dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola.

DYREKTOR

MONIKA TARASIUK

Zaliczam się do ludzi, którzy uwielbiają pracować, a jak mówi chińskie przysłowie „Jeśli człowiek wykonuje pracę, którą kocha, nie przepracuje w życiu ani chwili”. Kilka lat pracy w Domu Dziecka, Przedszkolu nauczyło mnie czerpania z kontaktu z dziećmi prawdziwej radości i satysfakcji. Z wykształcenia jestem pedagogiem, nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz pedagogiem specjalnym.
Ukończyłam Policealne Studium Administracyjno – Handlowe w Warszawie, następnie Studia magisterskie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe wychowanie przedszkolne , liczne szkolenia i kursy w zakresie prowadzenia przedszkola.
Od 2013r kiedy powstał oddział integracyjny w naszym przedszkolu bardzo intensywnie szkolę się odnośnie pracy z dziećmi posiadającymi deficyty. Ukończyłam Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych oraz z zespołem Aspergera. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Szczecińskiej Collegium Balticum w zakresie Oligofrenopedagogika i kształcenie integracyjne, kolejne studia Edukacja, wspomaganie i rehabilitacja osób z autyzmem i zesp. Aspergera, następnie kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ostatnio w kwestii aktualizacji wiedzy ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarzadzania Oświaty w Siedlcach.
Prywatnie jestem mamą Filipa, Marcelka oraz Olusia.

Nasi specjaliści w przedszkolu na ulicy Pana Tadeusza

Nasi specjaliści w przedszkolu na ulicy Browarnej