przedszkole20

GRUPA INTEGRACYJNA

NASZYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW DO PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI W SZKOLE!

Organizujemy nabór do grup integracyjnych. W naszym Przedszkolu zapewniając opiekę, wychowanie i terapię dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rodzice dzieci, posiadająych orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego nie płacą czesnego.

W naszym przedszkolu od września 2019r do końca grudnia  2020r realizowany jest Projekt “Moje przedszkole – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Sportowym “Bajkowy Raj” z Oddziałami Integracyjnymi MT w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie: 12.1 Edukacja Przedszkolna.
 
 
W ramach projektu dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – spektrum autyzmu uczestniczą bezpłatnie w dodatkowych zajęciach:
integracji sensorycznej, logopedycznych, rehabilitacji, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, hipoterapii, sensoplastyki oraz zajęć z pedagogiem.

metody i techniki

Do pracy z dziećmi posiadającymi deficyty wykorzystujemy różne metody i techniki pracy. 

terapia
Autyzmu

Główną metoda jest TEACCH, która jest najbardziej znaną i stosowną w terapii Autyzmu.

od 1966r

Treatment and Education of Autistic Communication Hadicapped Children została stworzona przez Dr Erica Schoplera i Dr. Roberta Reichera.

Przedszkolaczki posiadające orzeczenie mają dodatkowe godziny ze specjalistami. 

Oferujemy bogaty wachlarz zajęć specjalistycznych

 • zajęcia z neurologopedą (mgr Justyna Kucharzak)
 • zajęcia korekcyjne – rehabilitacja (mgr Marta Goławska, mgr Katarzyna Ociesa)
 • terapia ręki (mgr Katarzyna Ociesa)
 • przesiewowe badania z zakresu ortoptyki (mgr Marta Goławska, mgr Monika Tarasiuk)
 • zajęcia Integracji Sensorycznej (mgr Kinga Gamola)
 • zajęcia z psychologiem: obserwacja dzieci, pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych (mgr Marta Niedziółka)
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym (mgr Monika Tarasiuk)
 • skuteczna nauka: utrzymywanie kontaktu wzrokowego, spokojnego siedzenia, reagowania na swoje imię, czystości, cierpliwości, samodzielnej zabawy;
 • wspomaganie dziecka; terapia taktylna (mgr Marta Goławska, mgr Monika Tarasiuk)
 • stymulacja polisensoryczna według pór roku “poranny krąg” (mgr Anna Nurzyńska)
 • metoda Dobrego Startu bazująca na pracy Weroniki Sherborne (mgr Monika Tarasiuk)
 • elementy metod relaksacyjnych (mgr Paulina Kamecka)
 • zajęcia plastyczne (mgr Beata Rola)
 • elementy Metody Ireny Majchrzak (mgr Karolina Kępka)