banner-image
NASZYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW DO PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI W SZKOLE!

Organizujemy nabór do grup integracyjnych. W naszym Przedszkolu zapewniając opiekę, wychowanie i terapię dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rodzice dzieci, posiadająych orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego nie płacą czesnego.

W naszym przedszkolu od września 2019r do końca grudnia  2020r realizowany jest Projekt „Moje przedszkole – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Sportowym „Bajkowy Raj” z Oddziałami Integracyjnymi MT w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie: 12.1 Edukacja Przedszkolna.
 

Przedszkolaczki posiadające orzeczenie mają dodatkowe godziny ze specjalistami. 

Projekt - Moje przedszkole

W ramach projektu dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – spektrum autyzmu uczestniczą bezpłatnie w dodatkowych zajęciach:
integracji sensorycznej, logopedycznych, rehabilitacji, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, hipoterapii, sensoplastyki oraz zajęć z pedagogiem.

metody i techniki

Do pracy z dziećmi posiadającymi deficyty wykorzystujemy różne metody i techniki pracy. 

terapia Autyzmu

Główną metoda jest TEACCH, która jest najbardziej znaną i stosowną w terapii Autyzmu.

od 1966r

Treatment and Education of Autistic Communication Hadicapped Children została stworzona przez Dr Erica Schoplera i Dr. Roberta Reichera.

Oferujemy bogaty wachlarz zajęć specjalistycznych
  • zajęcia z logopedą (mgr Magdalena Stoń; mgr Justyna Szymańska)
  • zajęcia korekcyjne – rehabilitacja (mgr Marta Goławska, mgr Katarzyna Ociesa)
  • fizjoterapia (mgr Kinga Ahmad, mgr Katarzyna Ociesa)
  • terapia ręki (mgr Katarzyna Ociesa; mgr Karolina Kępka)
  • zajęcia Integracji Sensorycznej (mgr Kinga Ahmed; Urszula Szumlewicz)
  • zajęcia z psychologiem: obserwacja dzieci, pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych (mgr Marta Niedziółka)
  • zajęcia z pedagogiem specjalnym (mgr Monika Tarasiuk)
  • Trening Umiejętności Społecznych (mgr Paula Michalak)
  • Hipoterapia (Alicja Pawłowska)