banner-image

NIE USTAJEMY W DĄŻENIACH, ABY ZAPEWNIĆ DZIECIOM JAK NAJLEPSZY ROZWÓJ

Do pracy z dziećmi podchodzą z pasją bezustannie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków. Nasi pracownicy nie ustają w dążeniach, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój wychowawczy, edukacyjny i społeczny. Każdego dnia z głową pełną pomysłów dbają o prawidłowy rozwój oraz wychowanie naszych przedszkolaków. W każdej grupie wiekowej nad edukacją oraz bezpieczeństwem dzieci czuwa dwóch nauczycieli.

Nauczyciele w swojej pracy realizują programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wdrażają nowatorskie programy dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz monitorowania postępów dziecka.

W naszej kadrze nie mogło zabraknąć osoby odpowiedzialnej za czystość i estetykę przedszkola. To Pani, która z ogromną starannością dba o wygląd i czystość każdego pomieszczenia w przedszkolu.

Specjaliści współpracujący z naszym przedszkolem czyli psycholog, logopeda, terapeuta, oraz, rehabilitant którzy wspólnie z naszą kadrą tworzą przyjazne i nowoczesne przedszkole. Są oczywiście odpowiednio do tego przygotowani.

Nad pracą dydaktyczno-wychowawczą całego personelu czuwa Pani Dyrektor dla której Przedszkole `Bajkowy Raj` z Oddziałem Integracyjnym to drugi dom. Dom w którym wszystkie dzieci oraz pracownicy czują się dobrze i bezpiecznie. Jest otwarta na współpracę z kadrą oraz rodzicami. Dba o zapewnienie wysokiej jakości usług oraz zapewnienie najlepszych warunków dla dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola.

DYREKTOR

MONIKA TARASIUK

Zaliczam się do ludzi, którzy uwielbiają pracować, a jak mówi chińskie przysłowie „Jeśli człowiek wykonuje pracę, którą kocha, nie przepracuje w życiu ani chwili”. Kilka lat pracy w Domu Dziecka, Przedszkolu nauczyło mnie czerpania z kontaktu z dziećmi prawdziwej radości i satysfakcji. Z wykształcenia jestem pedagogiem, nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz pedagogiem specjalnym.
Ukończyłam Policealne Studium Administracyjno – Handlowe w Warszawie, następnie Studia magisterskie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe wychowanie przedszkolne , liczne szkolenia i kursy w zakresie prowadzenia przedszkola.
Od 2013r kiedy powstał oddział integracyjny w naszym przedszkolu bardzo intensywnie szkolę się odnośnie pracy z dziećmi posiadającymi deficyty. Ukończyłam Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych oraz z zespołem Aspergera. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Szczecińskiej Collegium Balticum w zakresie Oligofrenopedagogika i kształcenie integracyjne, kolejne studia Edukacja, wspomaganie i rehabilitacja osób z autyzmem i zesp. Aspergera, następnie kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ostatnio w kwestii aktualizacji wiedzy ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarzadzania Oświaty w Siedlcach.
Prywatnie jestem mamą Filipa, Marcelka oraz Olusia.

Nasi specjaliści 

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ELŻBIETA OSIŃSKA

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
Absolwentka studiów magisterskich ukończonych w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Obecnie rozszerzam swoje kwalifikacje o liczne szkolenia oraz studia podyplomowe ze specjalnością Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. „Od zawsze praca z dziećmi sprawia mi wielką satysfakcję. Uwielbiam w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym staram się im pomóc jak tylko potrafię. Każdy dzień dla mnie to wyzwanie, a uśmiech dziecka to największa nagroda.”

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
TERAPEUTA RĘKI

KAROLINA KĘPKA

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
Jestem absolwentką studiów magisterskich ukończonych w SGGW w Warszawie, Wydziału Humanistycznego na kierunku Pedagogika oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rewalidacji osób z niepełnoprawnością intelektualną oraz osób z autyzmem i zespołem Aspergera .
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacę poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach.
„Mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że moja praca, to moja pasja. Dostarcza mi dużo radości i satysfakcji, ponieważ nie ma dla mnie nic bardziej niezwykłego, niż krok po kroku obserwować rozwój małego człowieka. Wiedząc, że pierwsze lata życia to fundamentalny okres w życiu dzieci, niezmiernie ważne jest dla mnie, by wspierać je we wszechstronnym rozwoju. Moje szczególne zainteresowania to: techniki pracy z dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne oraz ortooptyka.”

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

JUSTYNA PAŚNIKOWSKA

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika. Poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje o różnorodne kursy i szkolenia a także studia podyplomowe.
„W swojej pracy kieruje się sercem. Staram się patrzeć na dziecko jak na młodego człowieka, któremu należy się szacunek, poszanowanie jego godności a także zrozumienie. Chciałabym aby każde dziecko, które spotkam było otoczone różnymi formami pracy, pogłębiało swoją wiedze o wszelkie nowinki i ciekawostki świata a także nabyło umiejętności przygotowujące je do szkoły jak, i życia poza murami przedszkola.
Prywatnie jestem zapracowaną mamą Hani i Anielki, wymagającą żoną a także posiadaczką dwóch uroczych piesków shi-tzu.”

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

EWA GŁUCHOWSKA

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
Absolwentka studiów magisterskich Akademii Podlaskiej -Wydział Zarządzania Ukończone studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jestem osobą otwartą i uśmiechniętą. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i nauczyła mnie patrzeć na świat ich oczami. Uważam, że każde dziecko jest inne i wyjątkowe dlatego towarzysząc im w odkrywaniu świata staram się dać 100% z siebie by każde z nich czuło się dobrze w grupie. Prywatnie jestem mamą trójki wspaniałych dzieci.

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ANNA TROCHIM

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
Pedagog specjalny w zakresie pedagogiki terapeutycznej. Absolwentka pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie(studia magisterskie). Stale rozwija swój warsztat pracy pedagogicznej. Uczestniczy w licznych szkoleniach, kursach oraz warsztatach udoskonalających pracę nauczyciela. Między innymi studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki na UPH w Siedlcach oraz z Edukacji elementarnej – wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego. „Pracę nauczycielki w Przedszkolu „Bajkowy Raj” rozpoczęłam w 2010 roku. Ze spokojem i cierpliwością uważnie staram się obserwować zachowania dzieci i diagnozować ich potrzeby, by móc dostosować do nich odpowiednie środki, metody wychowawcze i rozwijające. Dzięki nim dzieci nabywają wiadomości i umiejętności społeczne. Stają się wrażliwe na potrzeby własne i innych osób, potrafią rozpoznawać i szanują istniejące ograniczenia. A w sytuacjach trudnych starają się zwracać do dorosłych o pomoc.”

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY, PEDAGOG SPECJALNY

GABRIELA KLIMEK

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY Pedagog specjalny w zakresie rewalidacji i edukacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Absolwentka (I stopnia) pedagogiki społeczno-wychowawczej z resocjalizacją na UPH w Siedlcach. Kwalifikacje zawodowe poszerzone o studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz szereg szkoleń. „Praca z dziećmi wymaga nie tylko wielkiej cierpliwości, ale i kreatywności. Cieszę się, że mam możliwości przekazywania swojej wiedzy, jednocześnie ucząc się. Sprawia mi ogromną radość, kiedy zaproponowane przeze mnie zabawy, czy pomysły prac plastycznych spotykają się z aprobatą najmłodszych. Zaangażowanie moich podopiecznych w realizacji wymyślonych przeze mnie zadań przynosi mi ogromną satysfakcję, i nieustannie motywuje do dalszego zaskakiwania dzieci nowymi pomysłami.”

FIZJOTERAPEUTKA

KINGA AHMAD

Studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia ukończyłam w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Od momentu rozpoczęcia studiów wiedziałam, że chcę pracować z najmłodszymi, dlatego wybrałam specjalność pediatryczną.
Stale pogłębiam swoją wiedzę. Ukończyłam następujące szkolenia i kursy: -Integracja Sensoryczna, – Kinesiology Taping, -PNF, -Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne , -Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego.
„W 2018 roku zostałam nagrodzona przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Medalem Zygmunta Gilewicza dla Prymusów Wydziałów. Było to ogromne wyróżnienie dla 5 lat moich studiów.
Na terenie przedszkola prowadzę terapię Integracji Sensorycznej oraz fizjoterapię. W swojej pracy kładę nacisk na relację oraz uśmiech dziecka wywołany sensorycznymi doznaniami.”

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PEDAGOG WIEKU DZIECIĘCEGO, WYCHOWAWCA

AGNIESZKA GAŁECKA

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika. Poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje o kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe.
„Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji, energii oraz przyjemności. Priorytetem dla mnie jest wszechstronne poznanie dziecka, które jest indywidualnością i wyjątkowe, zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Doceniam ich kreatywność i zaangażowanie, motywuję do samodzielności. Bardzo ważna jest dla mnie atmosfera – staram się, by zawsze była pełna ciepła i szacunku. Uśmiech na twarzy maluszków i czynione przez nich postępy są dla mnie najpiękniejszą nagrodą za wykonywaną pracę.”

FIZJOTERAPEUTKA

KATARZYNA OCIESA

Jestem absolwentką fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z dziećmi pracuję od 3 lat. Praca z najmłodszymi daje mi satysfakcję i dużo pozytywnej energii. Jestem osobą wymagająca od innych, jak i od siebie samej, dlatego też chętnie pogłębiam wiedzę w zakresie najnowszych metod fizjoterapeutycznych. Na co dzień dbam o własną sprawność fizyczną, ale lubię też odpłynąć myślami w książkach o tematyce fantasy. Terapia ręki prowadzona przeze mnie to nie tylko zabawa, ale również kompleksowa rehabilitacja. Kursy i szkolenia: Terapia Ręki (I i II stopień) Tkanki miękkie w pediatrii PNF Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką – studia podyplomowe Kinesiotaping Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

 REHABILITANTKA

MARTA GOŁAWSKA

Ukończyła studia magisterskie na wydziale i kierunku nauczycielskim o specjalności rehabilitacja i promocja zdrowa.
Studia podyplomowe:odnowa biologiczna oligofrenopedagogika i kształcenie specjalne
instruktor: z pływania, z gimnastyki , odnowy biologicznej, młodszy ratownik WOPR
ukończenie kursów kwalifikacyjnych: masyżysta I, II. III stopnia, terapeuta metody HALLIWICK
kursy: Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy W. Sherborne, terapia taktylna, wczesne rozpoznawanie zaburzeń z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, ortooptyka- podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia, a trudności w szkole (czytanie, pisanie)

PSYCHOLOG KLINICZNY

MARTA NIEDZIÓŁKA

Psycholog Kliniczny, specjalizuje się w psychologii dziecięcej; ukończyła również studia podyplomowe z Pedagogiki na Politechnice Warszawskiej; Terapię i diagnozę dysleksji rozwojowej na UMCS-ie w Lublinie oraz Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesną interwencję małego dziecka oraz wsparcie w rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
Dodatkowo posiada certyfikat z bajkoterapii, terapii poznawczo-behawioralnej dzieci z ADHD, diagnozy i terapii dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera (bliskie jest jej podejście Teacch w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu) oraz przeszła liczne szkolenia z zakresu wsparcia małego dziecka aby jego rozwój był jak najbardziej harmonijny;
Jej motto to słowa Janusza Korczaka „Dziecko nie jest Twoje- mówił- dziecko jest człowiekiem.” Co w codziennej pracy z dziećmi przekłada się na indywidualne i holistyczne podejście do każdego dziecka jak też szersze spojrzenie na potrzeby dzieci i ich trudności. Jak mawia pani Marta „Należy dostosować metodę do dziecka, a nie dziecko do metody i zawsze znaleźć przyczynę danego zachowania, bo nic nie dzieje się bez powodu”. Na terenie przedszkola pani Marta prowadzi obserwacje dzieci, pomaga w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych jak i społecznych. Rodzice chcący zasięgnąć porady pani psycholog mogą umówić się na indywidualne spotkanie na terenie przedszkola, które jest bezpłatne.

POMOC NAUCZYCIELA

MONIKA NURZYŃSKA

W Przedszkolu „Bajkowy Raj” mam przyjemność pracować od września 2018r. Posiadam wykształcenie średnie. Zależy mi, aby w przedszkolu wszyscy czuli się komfortowo, moim zadaniem jest między innymi dbanie o utrzymanie porządku. Jestem osobą ciepłą i otwartą. Łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi zyskując ich uwagę i sympatię

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MAGDALENA WIĄCEK

Magister filozofii, nauczyciel języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego, nauczyciel języka angielskiego, lektor, native speaker, certyfikowany interpretator.

Jestem doświadczonym nauczycielem związanym dotychczas z różnymi placówkami oświatowymi na terenie Londynu. Od lat interesuje mnie zjawisko bilingualizmu u dzieci i dorosłych, jestem pasjonatką dwujęzyczności w kontekście mechanizmów nauki języków obcych. Mojej pracy nauczycielskiej przyświeca następujący cytat myśliciela: „Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem.”- Konfucjusz

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WERONIKA PIKUŁA

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Ukończyłam studia pedagogiczne ze specjalnością Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
Od pięciu lat pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym. Podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, webinarach. Wspieram dzieci w ich wszechstronnym rozwoju. Zależy mi, aby czerpały przyjemność z pobytu w przedszkolu. Chcę zapewnić im przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Zależy mi, aby dzieci swobodnie mówiły o swoich problemach i potrzebach.

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WIOLETTA MATYKA
NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na kierunku Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W swojej pracy przede wszystkim staram się kierować dobrem dziecka. Łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi jest kluczowa w tym zawodzie. Empatia, wrażliwość, kreatywność, cierpliwość, wytrwałość oraz pozytywne nastawienie. Moją największą pasją jest muzyka. Obcowanie dzieci przedszkolnych z muzyką wpływa na poruszanie wszystkich możliwości poznawczych dziecka, dlatego staram się wdrażać jej jak najwięcej.

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
LOGOPEDA

KAROLINA PUCYK

Absolwentka studiów pedagogicznych I stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz II stopnia na kierunku pedagogika specjalna ukończonych na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku logopedia w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Według mnie współpraca z dzieckiem polega na wprowadzeniu go w nowy, fascynujący świat oraz pobudzeniu do działania i myślenia w sposób kreatywny i nieszablonowy.  
POMOC NAUCZYCIELA

JUSTYNA MISZKURKA

Ukończyłam Liceum Pedagogiczne w Siennicy Jestem absolwentką Studium Nauczycielskiego – profil wychowanie przedszkolne Motto mojej pracy : ,Żyć to znaczy pomagać innym Trzeba się troszczyć o cudze szczęście , by samemu być szczęśliwym.’ Jestem osobą otwartą i sumienną.Powierzone mi obowiązki staram się wykonywać jak najlepiej. Każdy mały sukces naszych dzieci to dla mnie ogromna radość

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

PAULA MICHALAK

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
Absolwentka studiów magisterskich ukończonych w SGGW w Warszawie na kierunku Pedagogika. ” Jestem osobą odpowiedzialną, kreatywną i empatyczną. Od zawsze interesowała mnie praca z dziećmi, ich osobowość, rozwój oraz zainteresowanie z jakim poznają otaczający świat. Sama również czerpię od dzieci dużo pozytywnej energii i chęci do dalszego rozwijania samej siebie.”

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OLGA STOLARCZYK
Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, na kierunku Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Jestem osobą pogodną i pełną entuzjazmu, dzięki czemu łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Praca z dziećmi sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Podziwiam ich entuzjazm, spontaniczność oraz ciekawość świata. Moim głównym celem jest organizowania miejsca i czasu tak, aby dzieci czuły się bezpiecznie i z chęcią przychodziły do przedszkola oraz wychodziły z niego uśmiechnięte.

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY,
PEDAGOG SPECJALNY

ANNA PIETRYKA
Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Uczelni Korczaka w Warszawie. Ukończyłam następujące kierunki: Pedagogika specjalna, Przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe). Obecnie kontynuuję kształcenie na kierunku Integracja sensoryczna. Staram się stale pogłębiać swoją wiedzę biorąc udział w webinariach oraz kursach dla nauczycieli. Praca z dziećmi z całą pewnością jest moją pasją. Najważniejsze w praktyce pedagogicznej jest dla mnie to, aby dostrzegać wszystkie mocne strony dzieci, ale także pomagać im w trudnościach. Jestem pedagogiem kreatywnym i w swojej codziennej pracy staram się szukać nieszablonowych rozwiązań. Jednocześnie jestem ciepłą, empatyczną i uśmiechniętą osobą. Priorytetem jest dla mnie tworzenie przyjaznego oraz bezpiecznego środowiska, w którym każde dziecko czuje się ważne i wartościowe. Moim mottem w codziennej pracy są słowa Janusza Korczaka “Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć.” Wszystkie dobre doświadczenia, które możemy dać dzieciom podczas pracy z nimi, mają wpływ na ich ogromny potencjał i rozwój.

LEKTOR J. ANGIELSKIEGO, PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

AGNIESZKA SULEJ

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego na kierunku Filologia- Rusycystyka z językiem angielskim specjalność nauczycielska oraz studiów magisterskich na kierunku Filologia polska. Poszerza swoje kwalifikacje o liczne szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Oligofrenopedagogiki. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję,wyzwala radość, zadowolenie i uśmiech. Prowadząc zajęcia dokładam wszelkich starań, aby wszyscy mieli możliwość budowania poczucia własnej wartości i indywidualności, rozwijania swoich zainteresowań i talentów.

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

MARZENA SKWAREK

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z kierunkiem Pedagogika (studia magisterskie).

Poszerza swoje kwalifikacje o liczne szkolenia oraz studia podyplomowe ze specjalnością Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nie ma nic cenniejszego niż szczęście i radość moich podopiecznych, dlatego moim podstawowym celem w pracy z maluszkami jest stworzenie atmosfery pełnej ciepła, radości, otwartości i poczucia bezpieczeństwa. Pracując z dziećmi kieruje się zasadą, że edukacja przez zabawę przynosi same najlepsze efekty i wspaniałe wspomnienia. Dziecięca ciekawość i chęć do pracy motywuje mnie do kreatywnego działania, podejmowania nowych wyzwań i ciągłego kształcenia się.

WYCHOWAWCA, OLIGOFRENOPEDAGOG ZE SPECJALNOŚCIĄ EDUKACJI I REWALIDACJI OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

PAULINA KAMECKA

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznych w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika Uczestniczka licznych studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń udoskonalających pracę nauczyciela przedszkola.
„Przebywanie z dziećmi jest dla mnie odkrywaniem świata na nowo. To one uczą mnie cieszyć się z małych rzeczy. Każdy ich uśmiech utwierdza mnie w przekonaniu, że bycie nauczycielem to droga, którą chcę podążać. Dziecięca wiedza i odwzajemniona relacja to najlepsza nagroda za codzienny wysiłek.”

POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

MONIKA STOLARCZYK

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego na kierunku filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską.

„Bardzo lubię swoją pracę. Chętnie pomagam innym. Podpowiadam naszym Milusińskim jak należy zachować się przy stole. Cieszę się, gdy słyszę od dzieci, że jedzenie jest pyszne i bardzo im smakuje. Czuję się doceniona, kiedy ktoś wchodząc do przedszkola mówi: „jak tu ładnie, jak tu czysto.”

PSYCHOLOG KLINICZNY

MARTA NIEDZIÓŁKA

Psycholog Kliniczny, specjalizuje się w psychologii dziecięcej; ukończyła również studia podyplomowe z Pedagogiki na Politechnice Warszawskiej; Terapię i diagnozę dysleksji rozwojowej na UMCS-ie w Lublinie oraz Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesną interwencję małego dziecka oraz wsparcie w rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
Dodatkowo posiada certyfikat z bajkoterapii, terapii poznawczo-behawioralnej dzieci z ADHD, diagnozy i terapii dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera (bliskie jest jej podejście Teacch w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu) oraz przeszła liczne szkolenia z zakresu wsparcia małego dziecka aby jego rozwój był jak najbardziej harmonijny;
Jej motto to słowa Janusza Korczaka „Dziecko nie jest Twoje- mówił- dziecko jest człowiekiem.” Co w codziennej pracy z dziećmi przekłada się na indywidualne i holistyczne podejście do każdego dziecka jak też szersze spojrzenie na potrzeby dzieci i ich trudności. Jak mawia pani Marta „Należy dostosować metodę do dziecka, a nie dziecko do metody i zawsze znaleźć przyczynę danego zachowania, bo nic nie dzieje się bez powodu”. Na terenie przedszkola pani Marta prowadzi obserwacje dzieci, pomaga w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych jak i społecznych. Rodzice chcący zasięgnąć porady pani psycholog mogą umówić się na indywidualne spotkanie na terenie przedszkola, które jest bezpłatne.

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

ANETA RZYMOWSKA – BARAN

Absolwentka Studiów Licencjackich na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika – Profilaktyka społeczna na UPH w Siedlcach.
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji elementarnej – wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu.
Punktem wyjścia w moich relacjach z dziećmi jest zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, która jest wstępem do pracy nad wszechstronnym rozwojem dziecka.

POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GRUPIE DZIECI MŁODSZYCH

MONIKA WOŁOSZKA

Doskonali swoje umiejętności pedagogiczne w wewnętrznych szkoleniach dotyczących opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
„Swoją przygodę pracy z dziećmi rozpoczynam w grupie maluszków, które sprawiają, że uśmiech na mojej Twarzy towarzyszy mi przez cały dzień. Opieka nad dzieckiem poznającym świat od podstaw jest pięknym doświadczeniem rozwijającym własną osobowość”

WYCHOWAWCA
Aleksandra Gajek

Absolwentka I stopnia studiów na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na kierunku Pedagogika ze specjalnością Opiekun i Wychowawca Dziecka. Aktualnie studiuję Pedagogikę II stopnia ze specjalnością Opiekuńczo-Wychowawcza z profilaktyką społeczną na Uniwersytecie w Siedlcach.

Jestem zawsze uśmiechnięta, cierpliwa i pełna ciepła. Pomagam dzieciom odkrywać świat poprzez zabawę, rozwijając ich zdolności społeczne, emocjonalne i poznawcze. Moje twórcze podejście i umiejętność słuchania pozwalają dzieciom rozwijać się harmonijnie, budując fundamenty dla ich przyszłego rozwoju.

Pomoc nauczyciela
Maria Osiak
Mam zaszczyt pełnić rolę pomocy nauczyciela w naszym przedszkolu. Aktualnie uczę się na Uniwersytecie w Siedlcach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, co daje mi podstawy do pracy z najmłodszymi uczniami. Jako pomoc nauczyciela moim celem jest wspieranie głównego nauczyciela w codziennej pracy z dziećmi oraz zapewnienie im wsparcia i opieki podczas zajęć. Staram się być przyjazną twarzą dla dzieci, dostarczając im wsparcia emocjonalnego i motywując do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Moja praca opiera się na cierpliwości, empatii i zaangażowaniu. Współpracuję z nauczycielem, aby tworzyć inspirującą i bezpieczną przestrzeń edukacyjną, w której dzieci mogą swobodnie rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Jestem otwarta na zdobywanie nowych umiejętności i doskonalenie swojej praktyki zawodowej. Praca jako pomoc nauczyciela jest dla mnie nie tylko zawodem, ale również pasją. To niesamowite uczucie obserwować, jak dzieci codziennie odkrywają coś nowego, zadają pytania i rozwijają się zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie. Bycie częścią tego procesu daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia, a każdy uśmiech dziecka jest najlepszą nagrodą za moją pracę.
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Sylwia Krasuska
Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Ukończyłam studia pedagogiczne ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz Studium Pedagogiczne o kierunku Terapia Zajęciowa. Za najważniejszy warunek sukcesu pedagogicznego stawiam poszanowanie godności dziecka jako osoby. Praca z dziećmi to moja pasja, która daje mi mnóstwo satysfakcji. Dzieci inspirują mnie do podejmowania nowych działań. To one umocniły mnie w przekonaniu, czym w zawodowym życiu chce się zajmować. Prywatnie jestem mamą Kuby, Hani i Helenki. Podnoszę swoje kwalifikacje i doskonale umiejętności pedagogiczne uczestnicząc w różnych formach doskonalenia ( szkolenia, kursy, warsztaty). ” Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje- przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”. Janusz Korczak
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Ewelina Karwowska
Jestem absolwentką (I stopnia) pedagogiki z specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, a możliwość towarzyszenia i wspierania w ich rozwoju i odkrywania świata jest moją pasją. W swojej pracy staram się być sumienna i konsekwentna, rozbudzać w dzieciach ciekawość i wyobraźnię. W kontaktach z dziećmi opieram się na zbudowaniu atmosfery zaufanie i poczucia bezpieczeństwa, od najmłodszych lat interesowała mnie praca z dziećmi. Poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje pedagogiczne uczestnicząc w różnych szkoleniach i kursach. Prywatnie jest mamą wspaniałej córeczki Ani. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Janusz Korczak