banner-image

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe  „Bajkowy Raj” z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie

7.00- 9.00 

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola
  •  Zabawy i zajęcia według zainteresowań dzieci
  •  Zajęcia integrujące grupę
  •  Ćwiczenia ogólnorozwojowe
  •  Indywidualna praca wspomagająca rozwój dziecka
  •  Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci
  •  Pomoc dzieci w przygotowaniu pomocy do zajęć
  •  Prace porządkowe
  •  Zabawy ruchowe

9.00- 9.30 

 • Zabiegi higieniczne, śniadanie

9.30- 11.45

 • Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone według miesięcznych   planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  • Zajęcia plastyczno-manualne
  • Zajęcia umuzykalniające
  • Spacery, zabawy na świeżym powietrzu

11.45- 12.10      

 • Zajęcia z języka angielskiego

12.15-12.45    

 • Zabiegi higieniczne, obiad

12.45- 14.00      

 • Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszanie się dzieci, 
 • drzemka, gry stolikowe

14.00- 15.00    

 • Zabiegi higieniczne, zupa
 • Czytanie książek
 • Zabawy z wykorzystaniem puzzli, gier dydaktycznych, klocków,         układanek

15.00- 15.20     

 • Zabiegi higieniczne, podwieczorek

15.20- 17.00   

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości  i zainteresowań
 •  Zabawy swobodne według zainteresowań i potrzeb dzieci