Tytuł projektu: „Moje przedszkole – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Bajkowy Raj” z oddziałem Integracyjnym w Łukowie”

Projekt „Moje przedszkole – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Bajkowy Raj” z oddziałem Integracyjnym w Łukowie” jest realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Językowe „Bajkowy Raj” z oddziałem Integracyjnym – Marek Tarasiuk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.1 Edukacja przedszkolna.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział wszystkich Beneficjentów Ostatecznych (Uczestników) jest bezpłatny.

Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2019r. – 31.10.2020r.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami, na terenie miasta Łuków, poprzez utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz wyrównywanie stwierdzonych deficytów u 16 dzieci w wieku 3-6 lat z niepełnosprawnościami, objętych wychowaniem przedszkolnym.

W ramach projektu planuje się:
– utworzenie nowych 30 miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Bajkowy Raj” w Łukowie;
– realizację specjalistycznych zajęć dodatkowych oraz stymulujących rozwój psychoruchowy dla dzieci z niepełnosprawnościami, mających na celu wyrównanie ich szans edukacyjnych poprzez stymulację rozwoju psychoruchowego i usprawnienia zaburzonych funkcji.

Wartość projektu: 1 141 512,00 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 970 285,20 zł